Opracowywanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych

Dobór przekroi elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego

Projektowanie połączeń konstrukcji

Opracowywanie propozycji projektowych klienta

Optymalizacja zaproponowanych rozwiązań

Przeprojektowanie konstrukcji ze stali czy żelbetu na konstrukcje z drewna klejonego

Opracowywanie projektów zamiennych

Ustalenie istotnych funkcji, uwarunkowań i bezpieczeństwa konstrukcji

Sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych z zakresu konstrukcji z drewna klejonego